Di tag: Puasa

2

Ayu Aditiarani S., S.Th.:
Puasa yang Penuh Kuasa

Puasa merupakan hal yang tidak asing bagi para pemeluk agama. Semua agama dan bahkan kepercayaan juga mengajarkan tentang hal berpuasa. Puasa adalah bentuk pengendalian diri atas tubuh, jiwa, dan roh. Pengendalian atas tubuh lebih tertuju kepada makanan, yakni menahan diri untuk tidak makan. Pengendalian atas jiwa cenderung kepada pengendalian atas...

SURVEI PEMILU
Isi Survei Pemilu Majalah Dia yuk!
Klik di di sini