Daily Archives: 13/11/2015

1 post

Samuel Tumanggor:
Menjadi Penunjang Bangsa

Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya; dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan istana! … Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya! (Mazmur 144:12,15) B ukan cuma pemerintah atau orang-orang bijak, Alkitab pun mengidealkan kaum muda sebagai tulang punggung bangsa. Jika […]